Späť na zoznam

Vzduch - základný prvok funkčného komínu

Nedostatočný prívod vzduchu:

 • nefunkčné horenie
 • zdravotné riziká

                 1kg dreva = 10m³ vzduchu za hod.                                                                           1 človek = 600l za hod.

                                                                                                                                               16 ľudí  = 10m³ vzduchu za hod.  

 

Riešenie prívodu vzduchu

 • z miestnosti
 • podlahou
 • cez stenu
 • komínom

Nevýhody prívodu vzduchu z miestnosti:

 • nefukčné komíny v pasívnych a nulových domoch
 • chýba kyslík pre dýchanie

Nevýhody prívodu vzduchu podlahou:

 • konštrukčné komplikácie
 • tepelný most do budovy
 • kondenzácia v potrubí
 • kondezácia v spotrebiči

Nevýhody prívodu vzduchu cez stenu:

 • tepelný most do budovy
 • kondenzácia v potrubí
 • kondezácia v spotrebiči
 • zlý priebeh horenia

Prívodu vzduchu komínom:

Nevýhody:

 • tlaková strata
 • dispozičné riešenie

Výhody:

 • vysušený predohriaty vzduch
 • jednoduchosť konštrukčného riešenia
 • nie je nutná príprava už na začiatku stavby